Odpowiedzi

2009-05-24T11:17:58+02:00
Scenariusz -tekst literacki stanowiący bezpośrednią podstawę dzieła filmowego.Scenariusz zawiera szkic fabularny, charakterystykę postaci oraz dialogi. Możestanowić przeróbkę dzieła literackiego lub wynik oryginalnej twórczości. Reżyser przekształca scenariusz w scenopis - szczegółowy plan realizacji filmu.
Scenariusz może najlepszego dotyczyć nie tylko filmu, ale także widowiska scenicznego lub telewizyjnego.
Scenariuszem nazywa się też plan wystawy określajśący liczbę i układ eksponatów oraz sposób ich zgrupowania.

Plan Lekcji - określenie celów, zadań oraz niezbędnych warunków ich realizacji. Polega na wzajemnym uzgadnianiu licznych zadań cząstkowych, które należy wykonać, aby osiągnąć zamierzony cel, oraz najlepszego sposobu wykorzystania dostępnych zasobów


Konpekt - planowanie jakiegokolwiek zadania.


Wszystkie te 3 słowa są podobne do siebie gdyz każde mówi o sposobie planowania zadań i celów. Różnią się aby sposobem ich wykonania.
32 1 32