Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-26T19:16:55+01:00
Likwidacja skażeń i zakażeń obejmuje prowadzenie wśród ludności zabiegów sanitarnych, odkażanie, dezaktywacje lub dezynfekcje odzieży, żywności, środków transportu, różnych urządzeń i materiałów oraz obiektów samego terenu. Wykonanie tych czynności wymaga przygotowania specjalnych i polowych urządzeń, zgromadzenie niezbędnych środków chemicznych do likwidacji skażeń i zakażeń
a)Zabiegi sanitarne - polegają na usunięciu z powierzchni ciała oraz błon śluzowych oczu, nosa i ust substancji promieniotwórczych oraz na niszczeniu lub usunięciu środków trujących i biologicznych.

b)Zabiegi specjalne - obejmują odkażanie, dezynfekcję lub dezaktywację skażonych powierzchni na obiekcie.

c)Odkażanie polega na niszczeniu/neutralizacji właściwości toksycznych lub usuwaniu środków trujących za skażonych powierzchni.

d)Dezaktywacja polega na usuwaniu /zniszczyć ich nie można/ substancji promieniotwórczych ze skażonych powierzchni.


Prowadzenie odkażania:
Podstawową metodą jest zastosowanie odkażalników, które wchodzą w reakcje chemiczne ze środkami
trującymi; produkty tych reakcji są nietoksyczne.
Można również stosować rozpuszczalniki, które zmywają ze skażonych powierzchni środki trujące.
Stosuje się również metody termicznego rozkładu środków trujących przez spalenie ST lub jego odparowanie albo np. długotrwałe gotowanie skażonego umundurowania
Można również zastosować metody mechaniczne jakimi jest pokrywanie powierzchni skażonych przesłonami z folii, drewnianych kładek lub zasypywanie piaskiem lub ziemią.

Sposoby prowadzenia dezynfekcji

Stosowanie odkażalników;
Stosowanie takich środków dezynfekcyjnych jak fenol, formalina, krezol czy hydrochinon;
Wysoka temperatura do termicznego zabijania drobnoustrojów chorobotwórczych;
Stosowanie promieniowania ultrafioletowego, np. włączanie lamp ultafioletowych w salach operacyjnych czy opatrunkowych.

ROZTWORY DEZAKTYWACYJNE
Roztwór Nr 3 / dezaktywacyjny/
- 0,15 – 0,3 % wodny roztwór proszku „sulfapol” SF;
- zimą stosuje się roztwór wodnoamoniakalny o tym samym stężeniu;
Roztwór dezaktywacyjny RDM
- stosuje się roztwory RDM – 1, RDM – 2 / na okrętach/ i RDM – wszystkie sporządza się z wykorzystaniem wody morskiej.


5 4 5