Odpowiedzi

2009-11-26T11:25:51+01:00
POZYTYWNE SKUTKI;
mozliwosc uzyskania pracy i miejsca zamieszkania
-urozmaicone oferty pracy
- mozliwosci edukacyjne-podwizszanie lub zmiana zawodu
-istnienie sluzby zdrowia, instytucji oswiatowych,kultularnych, finnansowych i ubezpieczeniowych
-szybkie komunikowanie sie mieszkancow
NEGATYWNE SKUTKI
-pogarszanie sie warunkow srodowika przyrodniczego
-szerzenie sie chorob nowotworowych itp.
-wzrost przestepczosci i patologii spolecznej
-znieczulica spoleczna
-wzrost liczby bezdomnych
-brak miejc parkingowych
-deficyt wody
1 1 1