Odpowiedzi

2009-05-22T19:58:46+02:00
Czasy Napoleona
Napoleon urodził się w 1769r. na korsyce .zmarł w 1821r. na wyspie Św.Heleny.w wieku 16 lat skończył szkołę wojskową.Talentem błysnął w czasie rewolucji,stąd szybko awansował i w wieku 24 lat był już generalem.Karierę genialnego wojskowego rozpoczął walkami we włoszech w 1796r.Celem jego życia stało się zdobycie władzy.Czynił to stopniowo.w 1799r. obalił dyrektoriat- był to przewrót XVIII brumair'a.Wprowadził konsulat. był pierwsyzm konsulem.w 1801r. uczynił się dożywotnim konsulem. koronował się na cesarza francuzów w 1804r. Polityka wewnętzrna Napoleona to stworzenie państwa policyjnego-rozbudowa policji,wojska,ochrona interesów burzuazji,poprawne stosunki z kościołem lecz ograniczenie jego praw,podpisanie konkordatu z papiestwem w 1801r.,powszechna amnestia izgoda na pworót emigrantów,wprowadzenie kodeksu cywilnego -małżeństwa cywilne,rozwody.Rok 1706 to walk iw północnych włsozech.Bitwy,które wtedy stoczył to Marengo, mantoi.wydarto austrii północne włochy i stworzono republikę lombardzką pod wpływami francji.walki trwał yw latach 1796-1797.w 1798 r. wyprawa do egiptu- zwycięstwo w bitwie pod piramidami,ale klęska w delcie nilu pod abu kirem-porzucenie wojska i powrót do francji.w 1801r. walki na północy francji z anglikami i na południu niemiec- pokój z australią w carneville w 1801r.- austria zrzekła się północnych wloch i uznaal wpływy francji w republice latafskiej(dzisiejsza holandia) i w republice nelwedzkiej(łacińska nazwa szwajcarii).w 1799r. powstaął druga koalicja.w 1804r. napoleon stałs ię cesarzem francuzów.w 1805r. jest bitwa pod trafalgarem(tzrecia koalicja)-ptzregrana francji i napoleon w 1806r. chcąc pokonać anglię , ogłasza blokadę kontynentalną, ktora trwa do 1812r. i narzuca ją wsyztskim krajom,które mu się podporządkowały.w 1805 r. jest bitwa pod austerlitz (dzisiejsze czechy)= bitwa trzech cesarzy(napoleon,cesarz niemiecki i cesarz rosyjski). w 1806r. była czwarta koalicja.wtedy były walk iw niemczech z habsburgami i z prusakami.wtedy też była bitwa pod auerstadt,pod jeną habsburgowie ustracili tytuł cesarza niemeickiego, który posiadali od XIVw.,stracili też kontrolę nad niemcami- napoleon utworzył bowiem związek reński w niemczech,który podporządkował się francji. w 1807r. walk iz prusakami i rosją-bitwa pod fryllandem i iławą pruską.po tej kampanii napoleon zawarł z cesarzem pokoj w tylży w 1807r.-utworzył wtedy księstwo warszawskie. piata koalicja w 1808r.-walki w hiszpanii-bitwa pod samosierrą(wąwóz),saragossą. nastapila potem szósta koalicja w 1812r. przeciowko napoleonowi,który poniósł klęske w rosji. jego początkowym sukcesem była bitwa pod Borodino,wejście do spalonej moskwy.w 1813r. napoleon poniósł klęske w czasie odwrotu pod lipskiem-bitwę tę nazywano bitwą narodów-brało w nei judział wielu żołnierzyz różnych krajów.Zginął wtedy książe józef poniatowski.w 1814r. wojska koalicji wesżły do paryża i napoleon po raz pierwszy abdykował. zebrał się wtedy kongres wiedeński w 1814-1815r.,ktory zadecydował,że napoleon będzie zesłany na elbę.po półrocznym pobycie uciekł i na 100 dni zdobył władzę. stoczył swą ostatnią bitwę pod waterloo(dzisiejsza belgia0i ją przegrał.Zesłano go wtedy na wyspę Św. Heleny.stamtąd już nie wrócił. w 1840r. prochy jego przywieziono do paryża i ukończono budowę jego łuku na polach elizejskich(łuku triumfalnego).skutkami wojen napoleońskich była hegemonia francji czyli przewaga francuzów nad innymi krajami,narzucanie im swojej polityki m.in. blokady kontynentalnej,kodeksu podporządkwoanie sobie licznych krajów- od hispzanii po księstwo warszawskie.Następnei tworzenei nwoych państw w europie np. księstwo warszawskie,osadzanie na tronach niektorych państw swoją rdozinę np. Józej II9brat napoleona) w hispzanii,hieronim(brat napoleona) w królestwie westfalii,księstwa włoskie dla sióstr i królestwo neapolu dla szwagra,powiększenie obszaru francji,pomneijszenie autorytetu habsburgów,blokada kontynentalna.
Może tutaj coś znajdziesz:)