Zapisz bez używania symbolu wartości bezwzględnej

a) |3-√2|
b) |5-3√3| * |5+3√3|
c) |2,5+1⅞| + |¹⁵₈ - ⁵₂|
d) |√7-2| * |-√7-2|
e) |√₃₊₂³⁻²|

te trójki w e) to one są pod pierwiastkiem i to jest ułamek te całe e)
thx z góry

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T09:54:01+01:00
Jeżeli liczba pod modułem jest mniejsza od 0, zmieniamy znaki, zatem:
a) 3-√2
b) (3√3 + 5) * (3√3 + 5) = 27 + 15√3 + 15√3 + 25 = 52 + 30√3
c) 2,5 + 15/8 + 5/2 - 13/8 = 2,5 + 15/8 + 20/8 - 13/8 = 2,5 + 22/8 = 125/40 + 110/40 = 235/40 = 5 (i) 7/8
d) (√7-2) * (√7+2) = 7 - 4 = 3
e) √¹₅

a) |3-√2|
b) |5-3√3| * |5+3√3|
c) |2,5+1⅞| + |¹⁵₈ - ⁵₂|
d) |√7-2| * |-√7-2|
e) |√₃₊₂³⁻²|
42 1 42