Odpowiedzi

2009-11-27T00:58:38+01:00
LUDWIK XIII
-CELEM JEGO REFORM BYŁO UMOCNIENIE WŁADZY MONARSZEJ OGRANICZONEJ PRZEZ ARYSTOKRACJE I HUGENOTÓW ( OD 1614r.JAK SIE OKAZAŁO -Az DO 1642 STANY GENERALNE NIE BYŁY ZWOŁYWANE);
-W RAMACH WALKI Z HUGENOTAMI ZBYRZYŁ ICH TWIERDZE LA ROCHELLE. --POZBAWIŁ PROTESTANTÓW NIEZALEŻNOSCI POLITYCZNEJ;
-W 1629 r. WYDAŁ JEDNAK ''EDYKT ŁASKI'', W KTÓRYM ZAGWARANTOWAŁ HUGENOTOM WOLNOŚĆ WYZNANIA;
-CELEM WALKI Z ARYSTOKRACJA BUŁO OGRANICZENIE PRAW I PRZYWILEJÓW SZLACHTY;
-WPROWADZIŁ ZAKAZ POSIADANIA ZAMKÓW WAROWNYCH NA TERENACH PRZYGRANICZNYCH;
-POZBAWIŁ FAKTYCZNEJ WŁADZY STARE INSTYTUCJE STANOWE;
-POPIERAŁ ROZWÓJ HANDLU-ROZBUDOWA FRANCUSKICH KOMPANII HANDLOWYCH.
-ROZBUDOWAŁ I UPRAWNIŁ SYSTEM KOMUNIKACJI I POCZTĘ.

LUDWIK XIV
-DAZYŁ DO POZBAWIENIA ARYSTOKRACJI REALNEJ WŁADZY POLITYCZNEJ I DO TŁUMIENIA BUNTÓW;
SAM TRZYMAŁ STER RZĄDÓW POZOSTAJĄC JEDYNYM PRACODAWCĄ I NAJ WAŻNIEJSZYM SĘDZIĄ ( NIEPODLEGAŁ ŻADNEJ KONTROLI);
-W POLITYCE WEWNĘTRZNEJ DĄZYŁ DO ZACHOWANIA RÓWNOWAGI MIĘDZY GŁÓWNYMI SIŁAMI SPOŁECZNYMI KRÓLESTWA;
- ZA JEGO PANOWANIA WZROSŁA EKONOMICZNA ROLA MIESZCZAŃSTWA,GDYŻ W POLITYCE KIEROWAŁ SIĘ ZASADAMI MERKANTYZMU;
- W 1685r. UCHYLIŁ EDYKT MANTEJSKI ,CO SPOWODOWAŁO MASOWĄ EMIGRACJE HUGENOTÓW,TYM SAMYM ZLIKWIDOWAŁ OSTATNIĄ ZORGANIZOWANĄ OPOZYCJĘ;
- POWSTAŁY ( ADMINISTYRACJA CENTRALNA -RADY-URZĘDY) SYSTEM POLICYJNY -BEZPOŚREDNIO PODLEGA KRÓLOWI,DZIĘKI KTÓREMU MOŻNA BYŁO ARESZTOWAĆ CZŁOWIEKA BEZ WYROKU SĄDOWEGO,WPROWADZONO TAKŻE CENZURĘ;
-REFORMY GOSPODARCZE ( PODNIESIONO CZYNSZE DZIERŻAWCZE,ZREWIDOWANO PRZYWILEJE SZLACHTY,WPROWADZONO NOWY SYSTEM POBIERANIA PODATKÓW, POPIERANO ROZWÓJ RODZIMEGO HANDLU I PRODUKCJI - WSZYSTKIE DECYZJE DECUDOWAŁ KRÓL,JEGO WŁADZA BYŁA NIEOGRANICZONA;
- OD 1668r. POLITYKA LUDWIKA XIV DOPROWADZIŁA DO SPRZYMIERZENIA PRAWIE CAŁEJ EUROPY PRZECIWKO FRANCJI. MIMO ŻE ARMIA LICZYŁA PRAWIE 380TYŚ. ŻOŁNIERZY,FRANCJA PONOSIŁA PORAŻKI W WOJNIE O SUKCESJĘ HISZPAŃSKĄ ( 1701-1714 )

3 2 3