Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-05-22T19:30:01+02:00
2Al + 3S --> Al₂S₃

Masa molowa 1 mola Al₂S₃ = 150g/mol

nAl₂S₃ z treści zadania = 75g/150g/mol = 1/2 mola

w reakcji 1 mol soli dają 3 mole siarki, a z treści zadania wiemy że mamy 0,5 mola soli, czyli żeby obliczyć liczbę moli siarki, należy ułożyć następującą proporcję:

3 mole S -- 1 mol Al₂S₃
x -- 1/2 mola Al₂S₃

X = 3 * 1/2 mola = 1,5 mola

W 75g siarczku glinu mamy 1,5 mola siarki.
3 5 3