Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-26T09:48:29+01:00
Hej damiano7 chciałabym Cię zachęcić do odwiedzenia Pojezierza Mazurskiego Region ten obejmuje wschodni pas pojezierzy, od Pojezierza Olsztyńskiego do granicy z Rosją i Litwą. Krajobraz jest urozmaicony, co wynika z silnie pagórkowatej, młodoglacjalnej rzeźby (najwyższe wzniesienia przekraczają 300 m n.p.m.).Występują tu największe jeziora w Polsce ,co wiąże się z licznymi atrakcjami turystycznymi : Sporty wodne, żeglarstwo. Liczne rzeki, na ogół o czystych wodach, chętnie wykorzystywane są jako szlaki kajakowe. Spotkać tu można ostoje ptactwa wodnego i błotnego (m.in. czapli, łabędzia niemego, kormorana) oraz kilka osiedli bobrów pochodzenia kanadyjskiego. Ze względu na rangę walorów środowiska przyrodniczego region należy do unikatowych w skali Europy. Jest również atrakcyjny poza sezonem letnim, ponieważ urozmaicona rzeźba w połączeniu z ostrymi zimami sprzyja rozwojowi turystyki zimowej (narciarstwo, sporty bojerowe). Kolejnym pojezierzem godnym uwagi jest Pojezierze Suwalskie – polska część Pojezierza Litewskiego, rozciągającego się na wschód od właściwych Mazur-roślinność Pojezierza Suwalskiego jest odbiciem całokształtu panujących tu warunków przyrodniczych. Charakterystyczną cechą jest znaczny udział gatunków typowych dla północno-wschodniej europy oraz reliktów polodowcowych. Obszar województwa porastają 4 puszcze, które zajmują blisko 1/3 jego powierzchni, a wśród nich znajduje się najbardziej rozległa w kraju - Puszcza Augustowska.
Dwa parki narodowe - Wigierski i Biebrzański, dwa parki krajobrazowe - Suwalski i Mazurski, 47 rezerwatów przyrody, czyli łącznie około 5,5 tys. km 2 obszaru chronionego, ponad 60 gatunków ssaków, 300 gatunków ptaków, 40 gatunków ryb, blisko 90 gatunków rzadkich roślin, niezwykłe zróżnicowanie form rzeźby terenu - to kolejne przykłady bogactwa świata natury w województwie, które uznawane jest za najważniejszy fragment obszaru zwanego ZIELONYMI PŁUCAMI POLSKI.
5 3 5