1. Oblicz masę atomu wapnia wyrażoną w gramach, znając jego masę atomową (40u)
2. Oblicz masę atomową pierwiastka chemicznego wyrażnoną w jednostkach masy atomowej, wiedząc, że masa jego atomu wyrażona w gramach jest równa 3,35*10 do minus 23 potęgi

1

Odpowiedzi

2009-11-26T10:07:35+01:00
1. m - masa pierwiastka
m=40u
m=? g
1g=6,02×10²³u

na proporcjach:
1g=6,02×10²³u
m=40u

1g×40u=6,02×10²³u×m
m=40:6,02×10²³
m=6,64×10⁻²³

2.
m=3,35×10⁻²³g
m= ? u

1u=1,66×10⁻²⁴g
m=3,35×10⁻²³g

1u×3,35×10⁻²³g=m×1,66×10⁻²⁴g
m=3,35×10⁻²³:1,66×10⁻²⁴g
m=2,02×10
m=20,2 u
261 3 261