Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T09:58:02+01:00
H₂SO₄ -> 2H⁺ + SO₄⁻⁻
kation wodorowy, anion siarczanowy (VI)

HCl -> H⁺ + Cl⁻
kation wodorowy, anion chlorkowy

HNO₃ -> H⁺ + NO₃⁻
kation wodorowy, anion azotanowy (V)
7 4 7