Odpowiedzi

2009-11-26T10:40:18+01:00
Rzeczypospolita w drugiej połowie XVI w i w XVII w toczyła wiele wojen.Na wschodzie nasze państwo graniczyło z Rosją ,z którą szczególnie zacięte walki toczono o inflanty.Na północy groźnym przeciwnikiem była Szwecja .Przez wiele dziesięcioleci ciągnęły się wojny polsko-szwedzkie,spośród których najbardziej niszcząca rozpoczęła się w 1655r i przeszła do historii pod nazwą Potop Szwecki .Położone na południu imperium Tureckie zagrażało Rzeczypospolitej prawie przez cały XVII w .Dopiero zwycięstwo odniesione pod Wiedniem w 1683 r przyczyniło się do upadku jego potęgi.
A więc wiek XVII był bardzo burzliwym w dziejach Rzeczypospolitej .Wojny przyniosły naszemu państwu zniszczenia oraz straty terytorialne.
Rzeczypospolita po potopie szwedzkim była bardzo zniszczona Działania wojenne oraz klęski głodu i epidemie spowodowały zmniejszenie liczby ludności.Wiele miast legło w gruzach,wioski wyludniły się ,a niektóre całkowicie opustoszały.
Zniszczenia były tak duże ,że nawet sto lat później były jeszcze widoczne.
Tak więc Rzeczypospolita chyliła się ku upadkowi i nawet tak wielki władca jak Jan III Sobieski nie mógł zapobiec zbliżającej się katastrofie.
3 5 3