Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-05-22T19:37:29+02:00
M₁ = 3kg
T₁ = 20⁰C
m₂ = 10kg
T₂ = 80⁰C
Cw = 4200 J/kg*⁰C

Tk = ?

Q₁ = Q₂
m₁ * (Tk - T₁) * Cw = m₂ * (T₂ - Tk) * Cw
m₁Tkcw - m₁T₁cw = m₂cwT₂ - m₂cwTk
m₁Tkcw + m₂cwTk = m₂cwT₂ + m₁T₁cw
Tk (m₁cw + m₂cw) = m₂cwT₂ + m₁T₁cw
Tk = m₂cwT₂ + m₁T₁cw / m₁cw + m₂cw

Tk = 10*4200*80 + 3*20*4200 / 3*4200 + 10*4200 = 3 360 000 + 252 000 / 12 600 + 42 000 = 3 612 000 / 54 600 = 66,15⁰C