Odpowiedzi

2012-08-31T05:40:41+02:00

potas (K) - 19 protonów

siarka (S) - 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁴

2K + S ----> K₂S (siarczek potasu)

wiązanie jonowe