Odpowiedzi

2009-11-26T11:01:26+01:00
Wyróżniamy trzy podstawowe odwzorowania:
- płaszczyznowe (azymotualne) - sposób rzutowania siatki: na płaszczyznę styczna z kulą (na biegunie, równiku lub innym dowolnym punkcie); ognisko rzutu może
znajdowac się w róznych miejscach

- walcowe - sposób rzutowania siatki: no pobocznicę walca oapasującego kulę ziemską, pobocznica styka się z kulą wzdłuz okregu (równika), dwóch przeciwległych połuników lub w inny dowolny sposób,

- stożkowe - sposób rzutowania siatki: na pobocznicę stożka najczęsciej stykającego się z kula wzdłuż jednego z równolezników.

źródło: Tablice geograficzne wyd. Swiat Ksiązki
3 5 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T11:12:22+01:00
Wymień rodzaje siatek kartograficznych podaj z jakich niekształceń możemy się spodziewać oraz jaką cechę zachowują wiernie wszystkie siatki


rodzaje siatek kartograficznych:
-siatka stożkowa (W położeniu normalnym oś stożka pokrywa się z osią Ziemi. Równoleżniki są łukami, tylko jeden z nich odwzorowuje się wiernie.)

-siatka płaszczyznowa( czyli azymutalne) (Wiernie odwzorowany jest jedynie biegun. Wraz z rosnącą od niego odległością, narastają zniekształcenia)

-siatka walcowa( W położeniu normalnym południki i równoleżniki są liniami proste przecinającymi się pod kątem prostym; odstępy między południkami są równe, między równoleżnikami zależą od typu odwzorowania, biegun odwzorowuje się jako linia prosta)

-siatka umowna(pseudoklasyczna)(np.siatka Bonnea, powstała z przekształcenia siatki stożkowej Ptolemeusza. Zachowuje wierną długość południków odpowiadającą ich długości na kuli)
5 3 5