Ewolucja człowieka: (nigdzie nie mogę tego znaleźć)

Driopitek- kiedy żył, wzrost, objętość mózgu, chód, gdzie żył, co jadł, zwyczaje, narzędzia.

Ramapitek-kiedy żył, wzrost, objętość mózgu, chód, gdzie żył, co jadł, zwyczaje, narzędzia.

1

Odpowiedzi

2009-11-26T11:12:39+01:00
Ja znalazłam coś takiego, może na coś Ci się przyda

1. Driopitek – rodzaj kopalnych małp, żyjących w okresie środkowego i późnego miocenu (10-14 mln. lat temu). Występowały na terenie Afryki, Azji i Europy. Uważa się je za przodków małp człekokształtnych oraz człowiekowatych. Driopiteki były owocożerne, ich masa ciała wynosiła 20-35 kg. Cechą charakterystyczną driopiteków jest cienka warstwa szkliwa na zębach trzonowych oraz stosunkowo cienka żuchwa.

2. Ramapitek, – rodzaj kopalnych małp człekokształtnych żyjących w epoce miocenu (ok. 12,5-8,5 mln lat temu) na terenie północnych Indii i wschodniej Afryki. Ramapiteki charakteryzowały się pionową postawą ciała, miały stosunkowo zręczne ręce. Czaszki miały typowo małpie, ale zauważalna była redukcja wielkości zębów. Miały silnie umięśnione żuchwy. Szczątki ramapiteków odkryto w Kenii i Pakistanie. Przypuszczano, że ramapiteki mogły być przodkami australopiteków i innych hominidów, ale obecnie uważa się, że są one bliżej spokrewnione z orangutanami i uchodzą za przodków tych ostatnich.