Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-26T12:13:55+01:00
Wszystkie związki chromu + VI w środowisku kwaśnym są silnymi utleniaczami, w obecności reduktorów: Fe2+, Sn2+, S2-, I-, redukują się do związków chromu + III.
np. Cr2O7 2- + 6 Fe2+ + 14H+ 2 Cr3+ +6 Fe3+ + 7H2O

Silne utleniacze utleniają chrom +3 do +6 (żółte chromiany CrO42- przechodzące pod wpływem zakwaszenia w pomarańczowe dichromiany Cr2O72-).*

2CrO42- + 2H+ ↔ Cr2O72- + H2O Cr2O72- + 2OH- ↔ 2CrO42+ + H2O

Magnez (Mg) ? Jest silnym reduktorem - wykazuje duże powinowactwo do tlenu. Reaguje na gorąco z fluorowcami, tworząc odpowiednie halogenki. Sproszkowany magnez spala się w parach siarki, tworząc siarczek MgS. Magnez ulega na zimno działaniu rozcieńczonych kwasów. Jest odporny na działanie zasad. Stosuje się go jako materiał konstrukcyjny do wyrobu wanien elektrolitycznych, w których otrzymuje się fluor. Magnezu używa się też do produkcji ogni sztucznych i do procesów redukcji tlenków.