Potrzebne na dzisiaj.
1 Zadanie:
Maciek na pewną liczbę mandarynek. Ilu osobą może je rozdać tak, aby każda z nich otrzymała tyle samo mandarynek, jeśli Maciek ma:
a) 12 mandarynek b) 7 manadrynek

2 Zadanie
Litera X oznacza w liczbie 342725X4 cyfrę dziesiątek. Wpisz w miejsce X taką cyfrę, aby dana liczba była podzielna przez 6. Podaj wszystkie rozwiązania.

3 Zadanie
Litera X oznacza w liczbie 479999X45 cyfrę setek. Wpisz w miejsce X taką cyfrę, aby dana liczba była podzielna przez 15. Podaj wszystkie rozwiązania.

1

Odpowiedzi

2009-11-26T11:20:24+01:00
1 Zadanie:
a) 12 mandarynek - 2 , 3 , 4 , 6 lub 12 osobom..

b) 7 manadrynek - 7 osobom
3 3 3