1. Które z pojęć określających światopogląd najważniejszych myślicieli epoki oświecenia przyporządkowano błędnie?

a) Kartezjusz – empiryzm
b) France Bacon – racjonalizm
c) Jon Locke – sensualizm

2. Pojęcie „tabula rasa” („czysta karta”) wprowadził:
a) John Locke
b) J.J.Rousseau
c) Wolter

1

Odpowiedzi

2009-11-26T11:22:31+01:00
1. Które z pojęć określających światopogląd najważniejszych myślicieli epoki oświecenia przyporządkowano błędnie?

a) Kartezjusz – empiryzm <----
b) France Bacon – racjonalizm
c) Jon Locke – sensualizm

2. Pojęcie „tabula rasa” („czysta karta”) wprowadził:
a) John Locke <---
b) J.J.Rousseau
c) Wolter
1 4 1