Odpowiedzi

2009-11-26T11:26:27+01:00
Dnia 23 sierpnia 1939r. w Moskwie doszło do podpisania tego paktu między Niemcami a ZSRR. Był to efekt trwających od dłuższego czasu rokowań. Pakt zaiwrał tajny protokół, w którym stwierdzono, że "na wypadek terytorialno-politycznego przekształcenia terytoriów należących do państwa polskiego, sfery interesów Niemiec i ZSRR będą rozgraniczone w przybliżeniu przez linię NAREW-WISŁA-SAN". Podpisanie tego paktu maiło ogromne znaczenie dla Polski a zarazem bardzo złe gdyż był to akt rozbioru Rzeczypospolitej.
3 4 3