Pilne, bo potrzebne na dzisiaj. z góry dzięki
1 Zadanie:
Liczba 13 jest dzielnikiem liczby naturalnej x. Czy liczba 13 jest też dzielnikiem liczby:
a) x+5 b)7x+13 c)13x+11 d)x+26

2 Zadanie:
Które z podanych liczb: 2,3,4,5,6,8,9 są dzielnikami liczby:
a)7523487 b)342100440 c)27000000

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T13:49:41+01:00
Z.1

13 jest dzielnikiem liczby x , to x =13*k, gdzie k -liczba całkowita.
a) x + 5 = 13*k +5 - nie dzieli się przez 13; reszta z dzielenia =5.
b) 7x + 13 = 7*(13*k) +13 = 13*(7k) +13 =13*(7k +1)
Jest podzielna przez 13.
c) 13 x + 11 = 13*(13k) + 11 - nie jest podzielna przez 13.
d) x +26 = 13*k + 26 = 13*(k +2) - jest podzielna przez 13.
z.2
a) Liczba 7 523 487 jest podzielna przez 3 oraz 9, bo jej suma cyfr jest podzielna przez 3 oraz 9 ; ( 3I36 i 9 I36 ).
b) Liczba 342 100 440 jest podzielna przez 2,5 bo ma zero na końcu,dzieli się przez 3 i 9 bo suma jej cyfr dzieli się przez 3 oraz 9; ( 3I18 oraz 9I18),dzieli się przez 6 ( 6 = 2*3),przez 8 bo
8 I 40, a także prze 4.
c)
Liczba dzieli się przez 3 i 9, bo suma cyfr jest podzielna przez
3 oraz 9 ,dzieli się także przez 2,4,5,8,6.

4 4 4