1.jakiej mitologii bohaterem był Gilgamesz? 2.Wymień przyczyny powstania i upadku imperiów Starożytnego Wschodu. 3.Kapłan Zaratusztra głosił swoją charakterystyczną wiarę w: a) Persji b)Sumerze c)Babilonii d)Indiach. 4.Rozstrzygnij czy podane informacje są prawdziwe czy fałszywe: a)pismo klinowe to system znaków obrazkowych wykuwanych w kamieniu lub spisanych na papirusie. b)około 500 r p.n.e. w dorzeczu Indusu pojawiły się ludy zwane Drawidami.5.W ustalaniu faktów dotyczących najdawniejszych czasów pomagają historykom.........

1

Odpowiedzi

2009-11-26T13:02:17+01:00
1.jakiej mitologii bohaterem był Gilgamesz
Oczywiście chodzi o mitologię Sumerów

2.Wymień przyczyny powstania i upadku imperiów Starożytnego Wschodu
Przyczyny powstania:
- dorzecza wielkich rzek (Nil, Tygrys i Eufrat, Huang-ho i Jangcy, Ganges i Indus)
- bogactwa naturalne
- zagrożenia zewnętrzne, sprzyjały jednoczeniu
- uzależnienie gospodarki od wylewów (budowa sieci irygacyjnej)
- miasta były centrami życia politycznego i rzemiosła
- kolonizacja przez inne ludy
- politeizm

Upadek:
- Podbicie przez sąsiadów,
- rozbudowana hierarchia społeczna ( przykład Egipt: Despotyczny Faraon, Kapłani i urzędnicy, fellahowie),
- upadek moralny

3.Kapłan Zaratusztra głosił swoją charakterystyczną wiarę w:
a) Persji

4.Rozstrzygnij czy podane informacje są prawdziwe czy fałszywe:
a)pismo klinowe to system znaków obrazkowych wykuwanych w kamieniu
lub spisanych na papirusie. - prawda
b)około 500 r p.n.e. w dorzeczu Indusu pojawiły się ludy zwane Drawidami (ich przybycie datuje się na III lub II tysiąclecie p.n.e, zdegradowani należeli do najniższej klasy społecznej) więc fałsz

5.W ustalaniu faktów dotyczących najdawniejszych czasów pomagają historykom.........
- źródła pisane (normatywne, narracyjne, ikonograficzne, statyczne, kartograficzne, ustne)
- źródła materialne (np. narzedzia, przedmioty, stroje, budynki lub ich ruiny)
- wiedza pozaźródłowa (np. uzyskana z doświadczeń własnych i cudzych, obesrwacji świata, opracowań książek historycznych)
1 5 1