Różne oblicza boga ojca. Wswych rozwarzaniach odwolaj sie do historii Abrahama,przypowiesc o marnotrawnym synu ,oraz innych tekstow biblijnych .to wypracowanie jest mi potrzebne jak najszybciej blagam pomozcie musi ono zawierac 250 znakow.

1

Odpowiedzi

2009-11-26T12:38:13+01:00
Bóg Ociec ukazuje nam swoje różne oblicza w różnych przypowieściach biblijnych. W przypowieści o syny marnotrawnym zapewnia nas o swoim miłosierdziu i daje nadzieje, że nawet jeśli się od Niego oddalimy, mamy szanse wrócić i znów cieszyć się jego bliskością. Przez historię Abrahama pokazuje, że nieraz trzeba Mu zaufać, by osiągnąć szczęścia. W tej przypowieści Bóg chce nas przekonać do tego, abyśmy w Niego wierzyli i nie wątpili w Niego ,bo on zawsze chce naszego dobra. Inną tekstem w Biblii ukazującym nam oblicze Boga jest historia Potopu. Ludzie traktują ją jako dowód złego charakteru Boga. Myślą, że Bóg jest zdolny do wszystkiego, by wzbudzić w człowieku respekt i posłuszeństwo i wszystkie słowa Boże, które zapewniają nas o Jego miłości są wyssane z palca. Natomiast Potop jest tylko symbolem Chrztu świętego, który - niczym wody potopu zmyje z nas grzech i zostawi to co dobre. Ponadto zawsze możemy być pewni, że Bóg nawet ze zła potrafi wyciągnąć dobro. Musimy też pamiętać,że każda z historii, przypowieści, czy bajek o Bogu i Jezusie są tylko pewnym symbolem, stworzonym po to by człowiek mógł choć trochę wyobrazić sobie Boga i jego miłosierdzie. Dlatego czytając Pismo święte musimy weryfikować każdy wyraz.

(chyba dotąd jest 120 znaków z interpunkcja jakby coś pod spodem masz jeszcze 2 zdania )

Dzięki Pismu Świętemu możemy zanleźć odpowiedź na każde męczące nas pytanie, ale nie możemy wyciągać pochopnych wniosków. Jeżeli czegoś nie rozumiemy zawsze możemy zwrócić się po pomoc do kapłana , rodzica, czy nauczyciela.