Pan Sławek chce namalować na ścianie jak największy kwafrat. Ma do dyspozycji litr farby. Warstwa farby , którą nanosi na ścianę , ma 1mm grubości .Bok kwadratu może mieć długość co najwyżej? (PROSZĘ O DOKŁADNE OBLICZENIA DO TEGO ZADANIA)

1

Odpowiedzi

2009-11-26T12:04:39+01:00
1 litr = 1000 cm³ = 1000 000 mm³

kwadrat ten, możemy potraktowac jako prostopadłościan o wysokości 1 mm. Jego objętośc musi wynosic 100 000mm³. Wiemy, że podstawą musi byc kwadrat, który trzeba namalowac, zatem:

Ob = 1000 000 mm³
h = 1 mm
Pp=a²
a=?

Ob=Pp×h
1000 000 = a² × 1
a²=1000 000/1
a²=1000 000
a=√1000 000
a=1000 [mm]
1000 mm = 1m

Odp. Bok tego kwadratu może miec długośc najwyżej 1 metra.
1 1 1