Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T12:14:29+01:00
Dane:
l = 2m = r
m = 50g = 0,05kg
F = 100N = 100kgm/s²
Szukane:
T=?

F = m*a
a = F/m
a = 100kgm/s² / 0,05kg (kg się skracają)
a = 2000m/s²

a = v²/r
ar = v²
v² = 2000m/s² * 2m = 4000m²/s²
v = √4000m²/s² = 63,24m/s

v = 2*pi*r /T
T = 2*pi*r /v
T = 2*3,14*2m /63,24m/s = 6,28*2m / 63,24m/s = 12,56m /63,24m/s
metry się skróciły
T = 0,1986s ~ 0,2s
Najkrótszy okres obiegu tego ruchu wyn. 0,1986 sekund czyli około 0,2 sekudy

1 5 1