1.Oznacz za pomocą symboli a wzorów chemicznych;

- dwie cząsteczki siarczanu zelaza (II)
- cząsteczka azotanu (ν) ołowiu (II)
- pięc cząsteczek kwasu węglowego
- siedem cząsteczek ortofosforanu (ν) sodu
- trzy cząsteczki amoniaku

2. Ułóż równania następujących reakcji:

- Łączenie sie sodu z chlorem
- Redukcja tlenku ołowiu ( Ιν) wodorem
- synteza wody z pierwiastków

3. Pч reaguje z tlenem tworząc dekatlenek tetrafosforu. Ułóż równanie chemiczne

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T12:39:26+01:00
1. co to znaczy oznacz za pomoca wzorow a zwiazkow chemicznych:D ale dobra chyba sie domyslam

dwie cząsteczki siarczanu zelaza (II) 2FeS
- cząsteczka azotanu (ν) ołowiu (II) Pb(NO3)2
- pięc cząsteczek kwasu węglowego 5H2CO3
- siedem cząsteczek ortofosforanu (ν) sodu 7H3PO4
- trzy cząsteczki amoniaku 3NH3

2.2Na+Cl2-->2NaCl
PbO2+2H2--->Pb+2H2O
H2+O2-->2H2O


3.
P4+5O2-->P4O10
1 1 1