Odpowiedzi

2009-11-26T13:05:02+01:00
POLSKA PARTIA RÓWNOUPRAWNIENIA

# Celem Partii jest rozwój Rzeczypospolitej Polskiej poprzez:

1. obronę praw kobiet i ich rodzin,

2. polepszenie warunków życia kobiet i ich rodzin,

3. zwiększenie szans kobiet w życiu społecznym,

4. zwiększenie udziału kobiet w życiu publicznym, w szczególności zwiększenie liczebnego udziału kobiet w organach władzy publicznej.
Partia swoje cele zamierza osiągać poprzez:

1. udział w życiu publicznym Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w wyborach powszechnych, zapewniając udział na listach wyborczych Partii co najmniej 90 procent kobiet,

2. wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na działalność władz publicznych,

3. przedstawianie w debacie publicznej problemów i potrzeb kobiet i ich rodzin,

4. przedstawianie programów, analiz i projektów aktów prawnych,

5. działalność informacyjną i edukacyjną.