Przetłumacz zdania. (BEZ ŻADNYCH TRANSLATORÓW BO POZNAM)

1. Ja byłam w kinie wczoraj.
2. Ja nie rozmawiałam z Sarą.
3. Marek przeczytał ciekawą książkę.
4. Oni odrobili pracę domową w tym momencie.
5. Wczoraj moi rodzice wyjechali do Barcelony.
6. On długo pracował.
7. Urodziłem się 14 lat temu.
8. My robiliśmy zakupy cały dzień.
9. Ona zmywała naczynia, kiedy zadzwonił telefon.
10. Padał deszcz, kiedy oglądałam telewizyjny program w domu.

3

Odpowiedzi

2009-11-26T13:08:04+01:00
1. I was at the cinema yesterday.
2. I didn't talk around Sarą.
3. Marek read the interesting book.
4. they did their homework in this moment.
5. yesterday my parents left for Barcelona.
6. he long worked.
7. I was born 14 years ago.
8. we did the shopping all day long.
9. she washed up, when a phone rang.
10. a rain fell, when I watched the television program at home.
2009-11-26T13:12:56+01:00
1.I was in the cinema.
2.I have not talked to Sarah.
3.Mark read an interesting book.
4.They do homework at this time.
5.Yesterday my parents went to Barcelona.
6.He worked a long time.
7.I was born fourteen years ago.
8.We did the whole day shopping.
9.She washed dishes when the phone rang.
10.It was raining when watched television program in the home.
2009-11-26T13:13:13+01:00
1. I was in cinema yesterday.
2. I don't speak with Sara.
3. Marek was read interesting book.
4.They do homework in this moment.
5. Yesterday my parents were tavel to Barcelona.
6. He worked long.
7. I was born fourteen years old.
8. We were doing shopping all day.
9. She was washing dishes when the phone called.
10. Was raining when I was watching TV program.