Turyści podczas wędrówki przeszli 6km na północ a potem 2 km na zachód . Wracając do punktu wyjścia wybrali drogę na skruty w lini prostej.Naszkicuj trasę ich przemarszu w skali 1: 100000. Oblicz jaką odległość pokonali tego dnia turyści. Czy przeszli 15 km?

2

Odpowiedzi

2009-11-26T13:11:18+01:00
√40≈6,5km ≈ droga na skróty
6km + 4km +6,5km=16,5km - przebytk droga
Tak przeszli 15km

Sory ale tutaj ci nienarysuje mapy
2009-11-26T13:18:37+01:00
2²+6²=x²(bo obliczamy z twierdzenia Pitagorasa drogę którą przebyli na skróty w linii prostej)
4+36=x²
40=x²
√40=x
x=6,32 (km)
Czyli 6,32km+6km+2km=14,36km.
Odp. Turyści nie przeszli 15 km.