1.jaką nazwę nosi proces przemiany ciała ze stanu stałego w parę?
2.jaką nazwę nosi proces przemiany pary w ciecz?
3.jak zmienia sie objętość różnych substancji podczas topnienia i krzepnięcia?Podaj przykłady
4.opisz wrzenia cieczy.
5.jak ciśnienie zewnetrzne wpływa na temperaturę wrzenia cieczy?
6.jak zbudowany jest i na jakiej zasadzie działa szybkowar?
7.Pdaj przykład zjawiska fizycznego, w którym zachodzi resublimacja

2

Odpowiedzi

2009-11-26T13:17:27+01:00
1. sublimacja
2. skraplanie

dalej niestety nie pamiętam
4 1 4
2009-11-26T13:17:45+01:00
1 topnienie
2 skraplanie
3 zwiększa się
5 im większe ciśnienie tym temperatura wrzenia się zwiększa
6 Szybkowar to szczelny garnek, w którym w czasie gotowania potraw następuje wzrost ciśnienia. Powoduje to wzrost temperatury wrzenia wody i przyspieszenie procesu gotowania.
7 oczyszczania lub rozdzielania substancji i otrzymywania jej w postaci drobnych kryształów
4 5 4