1. Porównaj klimat i roślinność północnej i południowej części Australii . Skorzystaj z atlasu .
2. Wyjaśnij rozmieszczenie rzek i jezior w Australii.
3. Wyjaśnij występowanie pustyń i półpustyń w Australii .
4. Podaj przykłady charakterystycznych dla Australii roślin i zwierząt . Co jest przyczyną odrębności przyrody ożywionej Australii ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T19:19:53+01:00
W północnej części Australii znajduje się w zasięgu klimatu podzwrotnikowego z wyraźnie zaznaczonymi wpływami cyrkulacji monsunowej, co sprzyja występowaniu lasów podzwrotnikowych oraz lasów namorzynowych. W południowej części kontynentu panuje klimat podzwrotnikowy śródziemnomorski, występują tu przeważnie zbiorowiska roślin krzewiastych.
Suchy i gorący klimat panujący na większości kontynentu spowodował że zasoby wód powierzchniowych są tam bardzo małe. We wnętrzu Australii występują tylko rzeki okresowe i epizodyczne. Największy system rzeczny stanowią Murray i Darling.
Charakterystyczne dla krajobrazu tego kontynentu są słone jeziora, które znajdują się w zagłębinach bezodpływowych. Największym z nich jest Eyre położone poniżej poziomu morza.Ponieważ większość Australii znajduje się w zasięgu klimatu zwrotnikowego suchego i skrajnie suchego, średnia temperatura powietrza najcieplejszego miesiąca przekracza 30stopniC , roczna suma opadów rzadko osiąga 250 mm. Takie warunki klimatyczne powodują powstawanie pustyń.
Charakterystycznymi zwierzętami występującymi w Australii są kangury (żyjące tylko na tym kontynencie) , dziobaki, kolczatki, koala i emu, wśród roślin są to różne gatunki eukaliptusów. Powstanie tak specyficznej fauny i flory było możliwe dzięki długotrwałej izolacji geograficznej kontynentu. Obszar Australii bardzo wcześnie oddzielił się od prakontynentu Gondwana i przez miliony lat nie miał połączenia z innymi lądami.
9 4 9