Odpowiedzi

2009-11-26T13:25:32+01:00
1.ZIELONE PŁUCA ZIEMI - tak określa się lasy deszczowe ze względy na ich znaczący wkład stabilizacyjny w klimat ziemski. Jako największy producent tlenu oraz schronienie dla milionów zwierząt i roślin lasy równikowe zostały objęte ochroną. Stosunkowo niedawno człowiek zdał sobie sprawę z roli jaką odgrywają lasy deszczowe i wraz z przestaniem ich wycinki rozpoczął ich powolna odbudowę.

2.Porównanie oddychania tlenowego i beztlenowego:
a) oddychanie beztlenowe:
Podstawowy substrat: Glukoza
Stopień utleniania substratu oddechowego: Niewielki
Końcowy akceptor wodorów (bądź samych elektronów): Pirogronian
Produkty utleniania: Alkohol lub kwas organiczny
Liczba uwalnianych moli ATP z utleniania jednego mola glukozy: 4 ATP
Zysk energetyczny z utleniania jednego mola glukozy: 2 ATP
Etapy procesu: Glikoliza + redukcja jej produktu
Miejsce zachodzenia procesu: Cytoplazma podstawowa
b) oddychanie tlenowe:
Podstawowy substrat: Glukoza
Stopień utleniania substratu oddechowego: Całkowity
Końcowy akceptor wodorów (bądź samych elektronów: Tlen atmosferyczny
Produkty utleniania: Dwutlenek węgla i woda
Liczba uwalnianych moli ATP z utleniania jednego mola glukozy: 38 ATP
Zysk energetyczny z utleniania jednego mola glukozy: 36 ATP
Etapy procesu: Glikoliza, utlenianie pirogronianu do aktywnego octanu, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy
Miejsce zachodzenia procesu: Cytoplazma podstawowa i mitochondria
13 3 13
2009-11-26T13:27:40+01:00
1) ponieważ drzew produkują tlen a im większe skupiska drzew tym więcej tlenu. Płucami ziemi nazywamy więc lasy tropikalne, ponieważ są one bardzo gęste i produkują dużo tlenu

2) oddychanie tlenowe zachodzi z udziałerm tlenu
a beztlenowe bez udziału tlenu ( organizmy które oddychają beztlenowo to np . bakteria, ale i mięśnie MOGĄ oddychać beztlenowo )
14 4 14