1.Sprawdź czy liczba 2 należy do zbioru rozwiązań danej nierówności.
4x-1
____ <5
2

2.Napisz nierówność opisującąsytuację:
x x x x 2kg x

3.Napisz nierówność równoważną danej.
4(x-1)<3x+5

4.ile co najwyżej opakowań orzeszków mogła kupić Ilona, jeżeli zapłaciła mniej niż 20 zł.
Dane :
1 opakowanie 3 zł
2 opakowania 4 zł
3 opakowania 5 zł.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-05-23T00:24:50+02:00
1.
L:(4*2-1):2=7:2=3,5
P:5

L<P 2 należy do zbioru rozwiązań tej nierówności

2.?

3.
4(x-1)<3x+5
2(4x-4)<6x+10

4.
1 opakowanie 3 zł
2 opakowania 4 zł
3 opakowania 5 zł.

x-ilość opakowań
3+(x-1)<20
3+x-1<20
x<18

mniej niż 18 opakowań