Zad1.
Podstawy trapezu mają długość a=18,b=12 zaś jego ramiona c=15,d=12. Oblicz długość x i y , przedłużenia obu ramion trapezu do ich punktu przecięcia.
Zad2.
Uzasadnij, że suma dwóch kolejnych liczb całkowitych nieparzystych jest podzielna przez 2.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T13:35:56+01:00
Zad2.
Uzasadnij, że suma dwóch kolejnych liczb całkowitych nieparzystych jest podzielna przez 2.

n- liczba naturalna parzysta

(n+1/ 2) + (n+3/2)=2n+4/2