Witam !!
Muszę napisać historyjkę o śnie w czasach: Past Perfect, Past Continuous, Past Simple, Past Perfect Continuous. Historyjka ma zawierać od 100 do 120 słów.
Proszę o napisanie po aniegielsku i przetłumaczenie tego na polski.
Z góry dzięki
Pozdrawiam

2

Odpowiedzi

2009-11-27T16:35:51+01:00
I am this kind of a person which remembers most of their dreams. However, recently I have had a very peculiar dream wchich I cannot forget. It described a short story; I was coming back home from school, then I suddenly I spotted a lottery coupon on the pavement. I picked it up and I saw that someone already marked some random numbers. Without hesitation I put it into my bag and went home. When I was back I looked at it once again and I realized that all marked numbers were connected with me. There were numbers from my birthday date, my age and my telephone number. Then I watched the lottery on the TV and it turned out that my numbers won but in that moment my alarm clock rang...


jestem osobą, która pamięta wiekszosc swoich snów. jednak ostatnio miałam szczególny sen, którego nie moge zapomniec. opowiadał krótką historię; wracałam własnie do domu ze szkoły i nagle zobaczyłam kupon totolotka na chodniku. podniosłam go i bez zawahania włożyłam do torby i poszłam do domu. Kiedy juz wróciłam spojrzałam jeszcze raz na kupon i zdałam sobie sprawe, że wszystkie zaznaczone liczby mają jakiś związek ze mną. Na kuponie była zaznaczona data moich urodzin, mój wiek i numer telefonu. Obejrzałam loterie w telewizji i okazało się, ze mój kupon wygrał ale własnie w tym momencie zadzwonił mój budzik ...
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T21:16:40+01:00
Śniło mi się ,że byłam na bezludnej wyspie... był to cudowny, niepowtarzalny sen.
Wyspa była piękna, jednak na swój sposób odmienna niż wszystkie inne, jakie do tej pory widziałam. Była niewielka, a jej piękno odkrywało się nie w cudownych widokach, ale w ciszy i spokoju, jaki tam panował.
Wyspa wyglądała na opustoszałą i w rzeczywistości taka była. Oprócz wody, piasku i kilku dziwnych, nie znanych przeze mnie rośli, byłam sama. ... Wylegując się na ciepłym piasku, odpłynęłam myślami bardzo daleko, choć o czym myślałam w tym momencie, Kiedy tak leżałam i myślałam o niebieskich migdałach, poczułam cichy szelest liści. Zaciekawiona i troche przestraszona, wstałam i obróciłam się.
Zobaczyłam małą istotę, zalęknioną i z twarzą ukrytą w dłoniach.
był to młody człowiek, których widocznie cierpiał, kiedy ja kąpałam się w morzu, opalałam, korzystałam z uroków plaży.
Próbowałam zobaczyć jego twarz, coś powiedzieć, jednak słyszałam tylko szum fali oceanu. To był budzik.
Kiedy otworzyłam oczy, myślami byłam cały czas na tej wyspie, cudownej i niepowtarzalnej, gdzie tak bardzo wypcozełam, choć tak mało pamiętam.I dreamed that I was on a desert island ... it was a wonderful, unique dream. The island was beautiful, but in a way different than any other that has so far seen. Was small, and its beauty is not in odkrywało wonderful views, but peace and tranquility which prevailed there.
The island looked deserted and in fact this was. Apart from water, sand and a few strange, is not known by me grew up, I was alone. ... Sipping on the warm sand, thoughts flowed very far, but what I thought at that time, so when I lay and thought about blue almonds, I felt the quiet rustle of leaves. Curious and a little scared, got up and turned.
I saw a small creature fearful, and her face buried in his hands. He was a young man, which apparently suffered when I bathed in the sea, opalałam, enjoyed the charms of the beach. I tried to see his face, say something, but I heard only the sound of ocean waves. It was the alarm. When I opened my eyes, my thoughts all the time I was on this island, the beautiful and unique, where so much wypcozełam, but so few remember.