Odpowiedzi

2009-11-26T14:18:11+01:00
Spółka cywilna
Zalety
· Łatwość założenia i proste procedury prowadzenia
· Prostota złączenia pomysłów i zasobów kilku osób
· Zaangażowanie wszystkich wspólników w sprawy spółki
· Niskie koszty rozpoczęcia i prowadzenia działalności, proste zasady księgowości, możliwość korzystania z prostszych, zryczałtowanych form opodatkowania
Wady
· Nie tylko pełna, ale przede wszystkim solidarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki
· Zaangażowanie wszystkich wspólników w sprawy spółki
· Trudność, czy wręcz niemożność działania w większym rozmiarze, prowadzenia niektórych typów przedsiębiorstw, niekiedy niekorzystne opodatkowanie osób fizycznych

Spółka jawna
Zalety
· Łatwość założenia i proste procedury prowadzenia
Umowa spółki wymaga już formy pisemnej, ale nie trzeba sporządzać aktu notarialnego.
· Posiadanie firmy
Nazwa spółki jawnej w myśl prawa to firma, która podlega ochronie znaczenie mocniejszej niż nazwy spółki cywilnej i nazwy działalności osoby fizycznej, które firmami nie są.
· Prostota złączenia pomysłów i zasobów kilku osób, zaangażowanie wszystkich wspólników w sprawy spółki
· Możliwość korzystania z prostszych, zryczałtowanych form opodatkowania
Wspólnik spółki jawnej rozlicza się z fiskusem PITem, w odniesieniu do podatku VAT, jak w przypadku spółek cywilnych podatnikiem jest sama spółka.
· Możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa w wymiarze większym niż przewidziany dla spółki cywilnej
Skala działalności spółki cywilnej jest ograniczona do przychodów nie większych niż 400 000 EURO.
Wady
· Pełna, solidarna choć subsydiarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki
Podobnie jak wspólnicy spółek cywilnych, tak i jawnych odpowiadają w pełni swoim majątkiem za zobowiązania ich przedsiębiorstwa. Tak samo zresztą jest to odpowiedzialność solidarna, ale subsydiarna - ściąga się z wspólnika to, czego nie można zaspokoić z majątku spółki.
· Wymóg prowadzenia pełniej księgowości
Jest to znaczny minus tej formy prawnej w porównaniu ze spółką cywilną. Książka przychodów i rozchodów jest bowiem znacznie prostsza od pełnej księgowość w myśl przepisów Ustawy o rachunkowości.
· Trudność prowadzenia niektórych typów przedsiębiorstw, niekiedy niekorzystne opodatkowanie osób fizycznych

Spółka komandytowa
Zalety
· Możliwość ograniczenia odpowiedzialności niektórych wspólników
Wspólnicy pełniący rolę komandytariuszy odpowiadają za zobowiązania spółki jedynie do wysokości wkładu (sumy komandytowej).
· Posiadanie firmy
Nazwa spółki komandytowej w myśl prawa to firma, która podlega silnej ochronie.
· Możliwość złączenia pomysłów i zaangażowania niektórych osób oraz kapitału innych
Komandytariusze mimo, że nie odpowiadają za zobowiązania spółki powyżej sumy komandytowej, mają znacznie mniejszy wpływ na działalność firmy.
· Możliwość korzystania z prostszych, zryczałtowanych form opodatkowania
Zarówno komplementariusz, jak i komandytariusz rozlicza się z fiskusem PITem. W odniesieniu do podatku VAT podatnikiem jest spółka.
Wady
· Pełna, solidarna choć subsydiarna odpowiedzialność niektórych wspólników za zobowiązania spółki
Podobnie jak wspólnicy spółek cywilnych, tak i komplementariusze odpowiadają w pełni majątkiem za zobowiązania ich przedsiębiorstwa. Tak samo zresztą jest to odpowiedzialność solidarna, ale subsydiarna - ściąga się z wspólnika to czego nie można zaspokoić z majątku spółki.
· Koszty aktu notarialnego, wpisu do rejestru handlowego i jego ogłoszenia
· Wymóg prowadzenia pełnej księgowości
Podobnie jak w przypadku spółki jawnej, spółka komandytowa wymaga prowadzenia księgowości w pełnym zakresie.
· Trudność prowadzenia niektórych typów przedsiębiorstw, niekiedy niekorzystne opodatkowanie osób fizycznych

Spółka komandytowo - akcyjna
Zalety
· Możliwość emitowania akcji i pozyskania tą drogą kapitału
Jeżeli dalszy rozwój spółki komandytowo - akcyjnej wymaga kapitału może ona dokonać emisji akcji i to ją przede wszystkim odróżnia od spółki komandytowej.
· Możliwość ograniczenia odpowiedzialności niektórych wspólników
Wspólnicy pełniący rolę akcjonariuszy nie odpowiadają za zobowiązania spółki.
· Posiadanie firmy
· Możliwość korzystania z prostszych, zryczałtowanych form opodatkowania
Zarówno komplementariusz, jak i akcjonariusz rozlicza się z fiskusem PITem. W odniesieniu do podatku VAT podatnikiem jest spółka.
· Możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa w większym wymiarze
Wady
· Pełna, solidarna choć subsydiarna odpowiedzialność niektórych wspólników za zobowiązania spółki
Podobnie jak wspólnicy spółek cywilnych, tak i komplementariusze odpowiadają w pełni swoim majątkiem za zobowiązania ich przedsiębiorstwa. Tak samo zresztą jest to odpowiedzialność solidarna, ale subsydiarna - ściąga się z wspólnika to czego nie można zaspokoić z majątku spółki.
· Wysoki kapitał zakładowy
Spółka komandytowo - akcyjna wymaga kapitału zakładowego na poziomie przynajmniej 50 000 zł.
· Wymóg prowadzenia pełniej księgowości

Spółka partnerska
Zalety
· Możliwość ograniczenia odpowiedzialności każdego wspólnika jedynie do jego własnych działań
· Posiadanie firmy
Nazwa spółki partnerskiej w myśl prawa to firma, która podlega silnej ochronie.
· Możliwość złączenia pomysłów i kapitału wielu osób
· Możliwość korzystania z prostszych, zryczałtowanych form opodatkowania]
Wady
· Ograniczone grono beneficjentów tej formy prawnej
· Koszty aktu notarialnego, wpisu do rejestru handlowego i jego ogłoszenia
· Wymóg prowadzenia pełnej księgowości
· Trudność prowadzenia niektórych typów przedsiębiorstw, niekiedy niekorzystne opodatkowanie osób fizycznych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zalety
· Ograniczona odpowiedzialność
· Osobowość prawna
· Możliwość zaangażowania znacznego kapitału
· Możliwość prowadzenia znacznych przedsiębiorstw
Wady
· Koszty aktu notarialnego, wpisu do rejestru handlowego i jego ogłoszenia
· Wysoki kapitał zakładowy i wysoka wartość udziału
· Duża odpowiedzialność zarządu
· Wymóg prowadzenia pełniej księgowości i badania sprawozdań
· Niemożność prowadzenia niektórych typów przedsiębiorstw, podwójne opodatkowanie dochodów

Spółka akcyjna
Zalety
· Ograniczona odpowiedzialność
· Osobowość prawna
· Status papieru wartościowego przyznany akcji
· Możliwość zaangażowania znacznego kapitału
· Możliwość prowadzenia znacznych przedsiębiorstw
Wady
· Koszty aktu notarialnego, wpisu do rejestru handlowego i jego ogłoszenia
Wysoki kapitał zakładowy
· Wymóg prowadzenia pełnej księgowości i badania sprawozdań
· Podwójne opodatkowanie dochodów
4 4 4