Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T16:37:25+01:00
Jeśli długość rzeczywista to mierzyłem od Samego środka Bostonu do samego środka Waszyngtonu i wynosi ona 634,25 Km.

A na drugie pytanie :

Migracje zewnętrzne.
Migracje polegające na zmianie kraju zamieszkania (wyjazd za granicę i przyjazd z zagranicy), nazywamy migracjami zewnętrznymi. Np;

wyjazd obywateli z kraju za granicę i osiedlenie się w innym państwie
przyjazd obywateli obcych państw do danego kraju i osiedlenie się w nim

Migracje wewnętrzne.
Migracje dzielą się ze względu na obszar na jakim zachodzą. Migracje wystąpujące w granicach jednego kraju nazywamy migracjami wewnętrznymi. Np;

W celu poszukiwania pracy,
Mieszkańcy chą się przeprowadzić z miasta do wsi w celu oddalenia się miszkańców od zanieczyszczeń

Przyczyny migracji :
ekonomiczne - w celu poprawy warunków materialnych
polityczne - w celu uniknięcia prześladowań politycznych czy religijnych
wyjazdy turystyczne
religijne - pielgrzymki do Rzymu, Ziemi Świętej, Lourdes, Mekki, Świątyni Sziwy
zasiedlania - np. państwa Izrael po roku 1948, Syberii i Dalekiego Wschodu - powstawanie nowych miast, takich jak Brack, Angarsk, Komsomolsk i inne.1 4 1