Odpowiedzi

2009-05-23T00:10:24+02:00
CaCl₂ -> Ca⁺² + 2 Cl⁻
K₂S -> 2 K⁺ + S⁻²
LiCl -> Li⁺ + Cl⁻
NaCl -> Na⁺ + Cl⁻
MgS -> Mg⁺² + S⁻²
CaS -> Ca⁺² + S⁻²
FeBr₃ -> Fe⁺³ + 3 Br⁻
CaCO₃ -> Ca⁺² + CO₃⁻²
MgSO₄ -> Mg⁺² + SO₄⁻²
Ca₃(PO₄)₂ -> Ca⁺² + 2 PO₄⁻³
KNO₃ -> K⁺ + NO₃⁻
Pb(NO₃)₂ -> Pb⁺2 + NO₃⁻
ZnCl₂ -> Zn⁺² + Cl⁻
KBr -> K⁺ + Br⁻
Li₂S -> Li⁺ + S⁻²

Wybacz, że nie ma zapisanej wartościowości, ale było by to nieczytelne i pogmatwane. Mogę Ci powiedzieć, że pierwiastki z 1 grupy (te poziome kratki) są jednowartościowe, z 2 dwuwartościowe a z 13 trójwartościowe.
Starałem się brać pierwiastki z tych grup właśnie.