Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T14:19:08+01:00
) 3a * 2b=6ab
b) 6x * 4x * ⅓ y=5x²y
c ) - 45 m² * 0,2 mn * 2n³=-18m³n⁴
d) 12 a³ * ( - ¾ a² b² ) * ( - 1/9 b )=a(do5)b³
e) 2 √2 xyz * ( - √6 x² z³ ) * 3z=-6√12x³yz(do5)=-12√3x³yz(do5)
f) - 0,1k * 0,21³ m² * ( - 0,3 klm )=0,009261*0,03k²lm³=0,00027 k²lm³
60 3 60
2009-11-26T14:22:48+01:00
A) 3a * 2b=6ab
b) 6x * 4x * ⅓ y=24x²*⅓y=8x²y
c ) - 45 m² * 0,2 mn * 2n³=-18m³n⁴
d) 12 a³ * ( - ¾ a² b² ) * ( - 1/9 b )=a⁵b³
e) 2 √2 xyz * ( - √6 x² z³ ) * 3z=6√12x³yz⁵=-12√3x³yz⁵
f) - 0,1k * 0,21³ m² * ( - 0,3 klm ) =0,0002773k²lm³
29 3 29
2009-11-26T14:27:15+01:00
A) 3a * 2b = 6ab
b) 6x * 4x * ⅓ y = 8x²y
c) - 45 m² * 0,2 mn * 2n³ = - 18m³n4(do czwartej)
d) 12 a³ * ( - ¾ a² b² ) * ( - 1/9 b ) = a5(do piątej)b³
e) 2 √2 xyz * ( - √6 x² z³ ) * 3z = -6√12x³yz4(do czwartej)
f) - 0,1k * 0,21³ m² * ( - 0,3 klm ) = 0,0002773k²lm³
23 4 23