Proszę o przetłumaczenie tekstu:
In Britain,wearing a school uniform is normal for students in all types of primary and secondary school.Are British teenagers happy wearing school uniforms??A clothes shop gave a questonnaire to 1,300 people between 8 and 16 years of age to find out.The results were interesting.67% of boys and 52% of girls actually prefer wearing a school uniform.Schools like unifroms because they're samrt, they help discipline and they help to create a school identity. But that isn't why kids like them.Kids like them because when you wear a shool uniform you don't need to think about looking good.Everybody looks bad and old-fashioned!The only thing that is very unpopular is wearing a tie.Children think they're too young to wear ties, they think they should be for adults only.Not all teenagerslike school uniforms though, and sometimes schools send students home because they try to be too fashionable. So if you've got pink hair or if you're wearing a mini-skirt, anose ring, or make-up,prepare to suffer the consequences!!Z góry bardzo dziękuję:)

1

Odpowiedzi

2012-07-08T21:26:06+02:00

W Brytanii ubieranie mundurków szkolnych jest normalne wśród ucznów wszystkich typów szkół podstawowych i średnich. Czy brytjscy uczniowie są szczęśliwi z noszenia mundurków szkolnych? Sklep z odzieżą przeprowadził ankietę wśród 1300 ludzi pomiędzy 8 a 16 rokiem życia aby to sprawdzić. Wyniki były interesujące: 67% chłopców i 52% dziewczyn aktualnie preferuje noszenie szkolnego mundurka. Szkoły lubią mundurki, ponieważ są mądre, pomagają zdyscyplinować i pomagają wykreować szkolną tożsamość. Ale to nie dlatego dzieci je lubią. Dzieci je lubią, ponieważ kiedy ubierasz mundurek, nie musisz myśleć o dobrym wyglądzie. Każdy wygląda źle i staroświecko. Jedyną rzeczą bardzo niepopularną jest noszenie krawata. Dzieci myślą, że są zbyt młode na noszenie krawatów, myślą, że powinny być one tylko dla dorosłych. Mimo to nie wszyscy nastolatkowie lubią szkolne mundurki i czasem szkoły wysyłają uczniów do domu, ponieważ próbowali oni być zbyt modni. Więc jeśli masz różowe włosy lub jeśli jesteś ubrany w miniówkę, masz kolczyk w nosie lub makijaż przygotuj się na poniesienie konsekwencji.