Odpowiedzi

2009-05-23T00:00:54+02:00
Legenda:
A - potas (K)
B - H₂O (woda)
C - wodór (H₂)
E - Ca(OH)₂ (wodorotlenek wapnia)
F - Ca⁺²
G - 2 OH⁻

1. 2 K + 2 H₂O -> 2 KOH + H₂^
2. 2 H₂O + Mg -> Mg(OH)₂ + H₂^
3. 2 H₂ + O₂ -> 2 H₂O
4. H₂O + CaO -> Ca(OH)₂
5. Ca(OH)₂ -> Ca⁺² + 2 OH⁻
28 3 28