Odpowiedzi

2009-11-26T14:21:55+01:00
Wpływ komputera na zdrowie człowieka

Komputer jest urządzeniem technicznym, które ułatwia człowiekowi życie, wspomaga jego edukację i pracę. Jednakże, tak jak każda praca, tak samo i praca z komputerem niesie za sobą różnego typu niebezpieczeństwa. Mimo tego faktu współczesne społeczeństwo jest niejako skazane na komputer. Już od najmłodszych lat dzieci mają kontakt z komputerem, w domu, w szkole, u kolegów. Jest on traktowany jak najlepsza zabawka, ale i jako źródło wiedzy. Dzieci często spędzają przy komputerze wiele godzin, nie zdając sobie sprawy ze szkodliwego wpływu komputera na ich zdrowie fizyczne i psychiczne. Również rodzice często nie są świadomi tych zagrożeń.
Myślę, że warto poznać niebezpieczeństwa związane z pracą przy komputerze, aby nauczyć się jak rozsądnie go używać i przeciwdziałać negatywnym skutkom dla zdrowia i psychiki użytkownika. Celem niniejszego referatu jest uwidocznienie różnego rodzaju zagrożeń związanych z pracą przy komputerze oraz przedstawienie sposobów pomniejszania negatywnych skutków wynikających z użytkowania tego urządzenia.
Do najczęstszych niebezpieczeństw należy zaliczyć:
* wady wzroku, bóle głowy,
* promieniowanie monitora,
* stres,
* wady postawy,
* uzależnienie od komputera,
* fobie, depresja.