Zad .1
w pewnym gimnazjum sa trzy klasy trzecie . wklasie III a jest 16 chłopców i stanowią oni 50 % tej klasy w klasie III b jest 7 chłopców i stanowią oni 25 % tej klsy , w klasie III c jest 12 chłopców i stanowią oni 48 % tej klasy . jaki procent uczniów klas trzecich stanowią dziewczeta ? zapisz obliczenia .


zad. 2 *
do solanki o stężeniu 5% dolano 20 g wody .oblicz stęzenie otzrymanego roztworu . zapisz obliczenia .

zad.3
trzy pracownice -anna ,barbara i cecylia -podzieliły wynagrodzenie za pracę w stosunku odpowienio 9: 7:4 .jaki procent wynagrodzenia otrzymała każda z pań ?


zad. 4 uzupełni stosując notacje wykładniczą pamietaj o jednostkach !:
7,8 * 10⁸ m= ............km
8,3 * 10⁻⁵ kg= ......g
4,7 * 10⁶m²=.....ha............a
7,23 * 10⁻³cm³=..........l


zad.5zapisz podane liczby w kolejnosci od najwiekszej do najmniejszej :
a =5⁴⁵-5⁴⁴ =
b = 125¹⁴* ²⁵=
c = (5¹⁵)³=
d= 15⁴⁴: 3⁴³=


prosze tak do 19 bo mam na jutro :))

2

Odpowiedzi

2009-11-26T14:35:16+01:00
W zadaniu 2 musisz tylko podstawić do wzoru ;)
2009-11-26T14:36:37+01:00
1)
IIIa
16 dziewczyn
IIIb
7-25%
x-75%
x= 75% * 7/25%
x=21
IIIc
12-48%
x-52%
x=12*52/48
x=13

16+21+13=50 - liczba dziewczyn
16+7+12=35 - liczba chłopców
50+35=85 - liczba wszystkich uczniów
50/85 * 100% = 58,82 czyli w zaokrągleniu 59 %

3) 9 + 7 + 4 = 20
9/20 * 100% = 45%
7/20 * 100% = 35%
4/20 * 100% = 20 %