Pomocy.to na jutro
1) W Polsce wydaje się rocznie około 125mln.książek.Wtym około 40mln,to podręczniki,a 25mln,to literatura piękna.Jaki procent książek,które nie są podręcznikami,stanowią książki z literaturą piękną?

2) Osoby powyżej 60 roku życia stanowią 16,74 procent mieszkańców Polski.Wśród nich 60,1 procent stanowią kobiety.Ilu jest w Polsce mężczyzn w wieku ponad 60 lat?(przyjmij że w Polsce mieszka 38mln,osób)

3) W Warszawie jest 18 teatrów,co stanowi 9,63 procent liczby wszystkich teatrów w Polsce.Ile teatrów w Polsce mieści się poza Warszawą?

1

Odpowiedzi

2009-11-26T14:37:45+01:00
1) W Polsce wydaje się rocznie około 125mln.książek.Wtym około 40mln,to podręczniki,a 25mln,to literatura piękna.Jaki procent książek,które nie są podręcznikami,stanowią książki z literaturą piękną?

Liczymy jaki procent stanowią podręczniki

125 mln-100%
40 mln- x , na krzyż

125 mlnx=40 mln*100%/:mln
125x= 4000%/:125
x=32 %
Pozostałe książki : 58 %
czyli
125 mln*58 %=72,5 mln
72,5 mln-100%
25 mln-x
72,5 x=25 00%/:72,5
x=34,48≈34,5 %
Zatem literatura piękna stanowi 34,5%.