Odpowiedzi

2009-11-26T15:38:40+01:00
CaO + H₂O(zawarte w glebie) -> Ca(OH)₂

A zasada wapniowa reaguje z każdym kwasem w glebie powodując zobojętnianie gleby, dla przykładu:
Ca(OH)₂ + 2HNO₃ -> Ca(NO₃)₂ + 2H₂O
H⁺ + OH⁻ -> H₂O