Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-26T15:23:17+01:00
Mając na względzie naturę ludzką, ustanowił Chrystus Kościół, społeczność ludzką, złożoną ze zwierzchności i podwładnych. Kościoła tego nie zbudował Pan Jezus na Ewangeliach, gdyż zanim Ewangelie zostały napisane, Kościół istniał. Ustanawiając Kościół, oznaczył dla niego kamień węgielny, a ten kamień zapewnił Kościołowi trwanie i siłę. Lecz tu się nasuwa pytanie: PO CO NAM JEST TEN KOŚCIÓŁ - DANY PRZEZ BOGA?!
Odpowiedź na to pytanie jest ważna zarówno dla tych, którzy żyjąc w Kościele na co dzień nie do końca zdają sobie sprawę z obdarowania jakiego doznali i nieprzerwanie doznają, jak i dla tych, którzy pozostając poza Kościołem są targani niepokojem o sens swojego życia. Jednakże spróbujmy postawić odpowiedź temu pytaniu...
Kościołem jest budynek, w którym gromadzą się ludzie wierzący na modlitwie - to miejsce spotkania z samym, żywym Bogiem. Kościół został nam dany po to byśmy mogli dążyć Bożą drogą do nieba, do zbawienia...W Kościele jako we wspólnocie uczymy się modlitwy, czuwania i pracy nad sobą...otrzymujemy dary Ducha Św i stajemy się dzięki niemu lepsi...Jednak według mojego zdania, jakby się uprzeć Kościół nie jest najważniejszą rzeczą w życiu chrześcijanina...Naszą wiarę powinniśmy pogłębiać, by mogła stawać się mocniejsza, trwalsza. To właśnie Kościół zbliża nas do Boga. Dzięki niemu możemy przyjmować sakramenty, przez co uświęcamy się. Nie powinniśmy traktować Kościoła, jako konieczności, ale jako nasza drogę do zbawienia.Kościół to niezwykłe miejsce obecności Boga. Dlaczego warto tam chodzić? Choćby dlatego, że On tam czeka - na nas.
1 5 1