1/4 doby ile to minut ? 1200 sekund ile to minut ?

3 dobry, 1/6 doby, 150 minut, kwadrans, 45 minut ile to godzin ?

2,5 minuty, 4 1/3 minuty, godzina, 1,5 godziny ile to sekund ?

7. Jakie liczby należy wpisać w miejsce znaków zapytania ?

A) 5 godzin to ? doby
B) 36 godzin to ? doby
C) co jeden dzień to ? tygodnia
D) ? dni to 3/7 tygodnia
E) ? godzin to 5/6 doby
F) ? godzin to 2/7 tygodnia
*G) 15 godzin to ? tygodnia
*H) ? minut to 1/12 doby

2

Odpowiedzi

2009-11-26T14:34:13+01:00
1/4 doby ile to minut ? 1200 sekund ile to minut ?
24h/4 = 6h 6h = 6*60min = 360min.
1min = 60s 1200/60 = 20min.

3 doby, 1/6 doby, 150 minut, kwadrans, 45 minut ile to godzin ?
doba = 24h 3*24 = 72
24h/6 = 4h
150 min. = 150/60 = 2,5h
kwadrans = 15min = 1/4h
45min = 3/4h

2,5 minuty, 4 1/3 minuty, godzina, 1,5 godziny ile to sekund ?
2,5*60 = 150s
4 1/3min = 260s
1h = 3600s
1,5*3600s = 5400s

A) 5 godzin to 5/24 doby
B) 36 godzin to 36/24 = 1,5 doby
C) jeden dzień to 1/7 tygodnia
D) 3 dni to 3/7 tygodnia
E) 20 godzin to 5/6 doby
F) 2*24h = 48 godzin to 2/7 tygodnia
*G) 15 godzin to 15/168 tygodnia
*H) 120 minut to 1/12 doby
5 5 5
2009-11-26T14:41:20+01:00
1/4 doby ile to minut ? 360
1200 sekund ile to minut ? 20
3 dobry - 72 godz -
150 minut- 2 ½ godz
kwadrans - ¼ godz
2,5 minuty - 150 s
4 1/3 minuty- 260s
godzina- 3600 s
1,5 godziny - 5400 s

A) 5 godzin to ⅕ doby
B)36 godzin to 1½ doby
C) co jeden dzień to jedna siódma tygodnia
D) 3 dni to 3/7 tygodnia
E) 20 godzin to 5/6 doby
F) 48 godzin to 2/7 tygodnia
*G) 15 godzin to jedna setna tygodnia
H) 120 minut to 1/12 doby
5 4 5