Dwa zadania z chemi.

1.Oblicz ile gramów wody należy odparować z 300 cm³ 50-procentowego roztworu kwasu azotowego (V) o gęstości 1,3 g/cm³ ,aby otrzymać roztwór 68-procentowy.


2.2.Tlenek pewnego pięciowartościowego pierwiastka reaguje z wodą,tworząc kwas,w którym wartościowość reszty kwasowej wynosi I,a masa cząsteczkowa 84,5 u.
Cząsteczka tego kwasu składa się z pięciu atomów.Podaj wzór sumaryczny tlenku i ułóź równanie reakcji tego tlenku z wodą.

1

Odpowiedzi

2009-11-27T15:03:10+01:00
Zad 1
Dane: Szukane:masa wody odparowanej
300 cm3 – V mr= 1,3g/cm3 * 300 cm3= 390g - mr1
50% - Cp1 m= V*d
1,3g/cm3 – d MS= 390g * 50%: 100% = 195g – masa kwasu w roztworze
Ms = mr
195 ------------ 68%
X ------------ 100%
195 g: 0,68 = 286,76g masa roztworu 1
390 – 286,76 = 103,24 g masa odparowanej wody
Odp Należy odparować 103,24 g wody.

zad 2
84,5 u – 1u – 35,5u = 48u
48u :16 = 3 tyle atomów tlenu
Kwas chlorowy V HClO3
Tlenek kwasowy Cl2O5
Cl2O5 + H2O ---------- 2 HClO3
Odp: Jest to kwas chlorowy V tlenkiem kwasowym jest Cl2O5