Proszę o szybką pomoc..
1.Pierwszym dużym państwem barbarzyńskim było królestwo:
a-Longobardów, b-Ostrogotów, c-Wizygotów, d- Franków..
2.Kto został pierwszym cesarzem:
a-Pepin Mały, b-Karol Młot, c-Karol Wielki, d-Meroweusz..
3.Pierwsze pismo pełniło funkcje:
a-kultową, b-artystyczną, c-handlową, d-ozdobną..
4.Co było skutkiem wojen perskich:
a-wzmocnienie państwa perskiego, b-wypędzenie Persów z Grecji,
c-powstanie Związku Perskiego, d-wypędzenie Greków z ziem perskich

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T16:00:50+01:00
1. b - Ostrogotów : Ostrogoci wędrowali od Morza Czarnego przez Bałkany do niziny węgierskiej ( Wędrowali od 1 - 4 w.n.e )
2. Ale cesarzem czego ?
Się musiałam doszukać że o Franków chodzi :
to pierwszy był :
d) Meroweusz -
3. Pierwsze pismo powstało w celach administracyjnych by zapisywać ilość wpływających podatków , rozchodów i magazynowanych zasobów . U ciebie odp : c-handlowa funkcja .
4. Skutki wojen perskich :
b-wypędzenie Persów z Grecji
1 1 1