Odpowiedzi

2009-11-26T14:54:46+01:00
Dane
V=300cm³
Ρ=1,3g/cm³
cp1=50%
cp2=68%
mr=V*ρ=300cm³*1,3g/cm³=390g
cp=ms*100%/mr
ms=cp1*mr/100%=50*390/100=195g
cp2=ms*100%/mr
mr=ms*100%/cp2=195g*100/68=287g
390-287=103g
należy odparować 103g wody
2009-11-26T14:55:43+01:00
Liczysz masę roztworu, z gęstości:
mr=1,3*300=390g

Liczysz masę substancji z procentów:
390g*50/100=195g

Liczysz masę wody, odejmując od masy roztworu masę substancji:
390g - 195g = 195g

Korzystając ze wzoru na stężenie procentowe, obliczasz, ile waży nowy roztwór:
Cp=ms/mr*100%
68%=195g/mr₂*100% / : 100%
68/100=195g/mr₂
mr₂=100*195g/68
mr₂≈286,76g

Odejmujesz wagę nowego roztworu od masy substancji - otrzymujesz masę wody w II roztworze:
286,76g-195g=91,76g

Odejmujesz od masy wody w pierwszym roztworze masę wody w drugim roztworze:
196g-91,76g=104,24g

Odp. Należy odparować 104,24g wody.