Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T14:46:36+01:00
List do Rzymian
1 List do Koryntian
2 List do Koryntian
List do Galatów
List do Efezjan
List do Filipian
List do Kolosan
1 List do Tesaloniczan
2 List do Tesaloniczan
1 List do Tymoteusza
2 List do Tymoteusza
List do Tytusa
List do Filemona
31 4 31
2009-11-26T14:47:09+01:00
- List do Rzymian

List do Filipian
- List do Kolosan
- 1 List do Tesaloniczan
- 2 List do Tesaloniczan
- 1 List do Tymoteusza
- 2 List do Tymoteusza
- List do Tytusa
- List do Filemona - 1 List do Koryntian
- 2 List do Koryntian
- List do Galatów
- List do Efezjan
-
13 3 13
2009-11-26T14:49:08+01:00
(listy do Rzymian, dwa listy do Koryntian oraz list do Galatów), cztery Listy więzienne (listy do: Efezjan, Filipian, Kolosan i do Filemona), trzy Listy pasterskie (dwa listy do Tymoteusza i list do Tytusa) oraz dwa Listy napisane najprawdopodobniej jako najwcześniejsze Listy Pawła, w których zajmuje się on szczególnie kwestią powrotu Jezusa (1 i 2 list do Tesaloniczan).

8 4 8